Nước Hoa OHI Perfume

 Địa chỉ: 146/5 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân phú, HCM
 Điện thoại: 0913.904.538
 Website: https://nuochoaohi.com
 Email: masontung168@gmail.com